Detti

Detto per Sant'Antonio
“N’ aschia nu face focu,
toi nde face pocu,
tre lu focu nc’è.
Quattru lu focu è fattu,
cinque lu focu inche,
sei lu focu llei,
sette lu focu smette,
ottu lu focu è mortu”.

Pro Loco Roma

SOCIAL

Seguici anche sui nostri social per rimanere sempre aggiornato sulle nostre iniziative